Nasz agnusek w Domku św. siostry Faustyny w Wilnie!

Wspaniałe wieści z wileńskiego Antokolu, z jednego z najważniejszych miejsc na Szlaku Niebo-Ziemia związanych z kultem Bożego Miłosierdzia! W Domu św. siostry Faustyny oglądać można wykonaną przez Fundację Brama 1934 replikę agnuska!

Wykonana przez Fundację Brama replika oryginalnego agnuska w Domu św. siostry Faustyny w Wilnie! Foto: Wileńskie Centrum Pielgrzymkowe – Vilnius Pilgrim Center.

Nasz agnusek znalazł się w miejscu tak ważnym dla historii kultu Bożego Miłosierdzia dzięki inicjatywie Wileńskiego Centrum Pielgrzymkowego, które zamówiło replikę, by wzbogacić ekspozycję i móc przybliżać pielgrzymom pełniej historię rozwoju kultu, w której nie brakowało momentów trudnych, kiedy czczenie Jezusa Miłosiernego było utrudnione. Agnuski z pewnością odegrały istotną rolę, przypominając o Bożym Miłosierdziu w szczególnie ważnych i trudnych momentach historii.

Repliki agnusków wykonywane są ręcznie, na wzór posiadanego przez nas oryginału z czasów, gdy obrazeczki takie wszywane były między innymi do klap żołnierskich mundurów.

Czym są agnuski? To niewielkich rozmiarów repliki oryginalnego obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego z 1934 r. Wykonywane były w latach 1940-1945 w Wilnie na zlecenie bł. ks. Michała Sopoćki. Maleńkie fotografie były obszywane kolorowymi nitkami przez siostry Wizytki i – określane mianem ,,agnuska’’ wzbudzały wielkie zainteresowanie. Nosiła je zarówno ludność cywilna, jak i walczący polscy żołnierze, którzy wszywali je w klapy mundurów. Wielokrotnie ,,agnuski’’ odnajdywano przy zwłokach żołnierzy np. w Ponarach i Katyniu.

Repliki agnusków wykonujemy ręcznie, na zamówienie – każdy z nich jest indywidualnym i niepowtarzalnym artefaktem. W sprawie indywidualnych zamówień prosimy o kontakt mailowy: bramafundacja@gmail.com